Σύνδεσμος Οινοποιείων Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Οινοποιείων Κύπρου ιδρύθηκε το 2002 από τις τέσσερις μεγαλύτερες βιομηχανίες κρασιού και συγκεκριμένα από τις ETKO, KEO, LOEL και SODAP. Κατά το 2009 ο Σύνδεσμος επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει το μεγάλο αριθμό των περιφερειακών οινοποιείων και έτσι, έγινε ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της βιομηχανίας κρασιού στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση του εμπορίου και της βιομηχανίας προς όφελος των μελών και για να εκτελεί ενέργειες οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ανώτερων στόχων.


Πρόγραμμα Ανοικτών Οινοποιείων για προβολή των Οίνων Ποιότητας

Νοέμβριος 2014

O Σύνδεσμος Οινοποιείων Κύπρου διοργανώνει, στα πλαίσια ενός νέου θεσμού με την ονομασία «Ανοικτά Οινοποιεία Κύπρου», εκστρατείες ενημέρωσης με τη μορφή σεμιναρίων/ ημερίδων εκπαίδευσης και πληροφόρησης για τα συστήματα ποιότητας οίνων της ΕΕ καθώς και για την εφαρμογή τους στη Κύπρο μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τους εγκεκριμένους τοπικούς οίνους (ΠΓΕ). Εννέα οινοποιεία συμμετέχουν στο θεσμό των Ανοικτών Οινοποιείων και θα προσφέρουν μια περιδιάβαση γνώσης στους Οίνους Ποιότητας τα Σαββατοκύριακα 22/ 23 και 29/30 Νοεμβρίου.

Οι ημερίδες πληροφόρησης θα διοργανωθούν στα Οινοποιεία:

  • Άης Αμπέλης, στο Καλό Χωριό Ορεινής, 99651361
  • Αργυρίδης στη Βάσα Κοιλανίου, 25945999
  • Βασιλικόν στον Κάθηκα, 26633999, 99466960
  • Βλασίδης στο Κοιλάνι, 99441574
  • Ζαμπάρτας στον Άγιο Αμβρόσιο, 99615566
  • Κυπερούντας στην Κυπερούντα, 25532043
  • Μακκάς στο Στατό – Άγιο Φώτιο, 77772221
  • Τσιάκκας στο Πελένδρι, 25991080
  • Φικάρδος στη Μεσόγη, 99126595

Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του το Εθνικού Προγράμματος Στήριξης της Αμπελουργίας 2014-18, Μέτρο 3β: Προώθηση Οίνων στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.